http://www.irfreeup.com/uploads/13673924876741.png
 
نوشته شده توسط : محمد امین یزدان پناه
آلبوم تصاویر مقام معظم رهبری ، تصاویر حضرت آقا ، عکسهای امام خامنه ای ، خامنه ای به روایت تصویر ، عکسهای زمان جنگ آقای خامنه ای

 بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع پرشور مردم قم همانند گذشته پیام آور نکات و هشدارهای فراوانی بود که در این نوشتار سعی گردیده است با دقتی بیشتر به فرامین ایشان توجه گردد که در ادامه می آید:


علت و ضرورت یادآوری حوادث مهم تاریخ انقلاب

رهبر معظم انقلاب: (مسئله‌ى نوزدهم دى و به یاد نگهداشتن این خاطره، یك مسئله‌ى صرفاً تكرارى یا برخاسته‌ى از عادت نیست؛ یك مسئله‌ى اساسى و اصولى است. همه‌ى مناسبتهاى بزرگ تاریخى ما همین طور است. اولاً نسل جوان و جدید كه مسئولیت جوانانِ آن روز را امروز بر دوش گرفته‌اند، ریشه‌ى تاریخى و سابقه‌ى تاریخى حركت خودشان را با این یادآورى‌ها میشناسند، آن را احساس میكنند)

سه دلیل برای زنده نگه داشتن حوادث مهم تاریخی

1- انتقال به نسل های بعدی

2- درک مجاهدت و سختی­های مردمان آن روزگار

3- تکرار پذیر بودن اینگونه مجاهدتها در مقیاس منطقه ای و جهانی

( امروز هم ملت ایران آرمانهائى دارد، داعیه‌هائى دارد، حرفهاى بزرگى دارد؛ هم براى كشور خودش، هم براى دنیاى اسلام، هم براى عالم بشریت. در مقابل ملت ایران هم گرگهاى گرسنه، سبعهاى افسارگسیخته، این كمپانى‌هاى زر و زور، این مجموعه‌هاى دنیاطلبِ دنیاپرست صف كشیده‌اند؛ اسلحه میسازند، اسلحه صادر میكنند، جنگ مى‌افروزند، سازمان ملل را با میل و اراده‌ى خودشان میچرخانند؛ هر جا میخواهند، افراد نظامى میبرند؛ جنایت میكنند، از ظلم حمایت میكنند، از صهیونیستهاى غاصب حمایت میكنند؛ ظلم میكنند در جامعه‌ى بشرى، با قدرت ظاهرى، با كبكبه و دبدبه‌ى ظاهرى؛ از قبیل همانى كه نمونه‌اش را در دوران طاغوت در ایران میدیدیم. امروز هم یك عده‌اى میگویند: آقا مگر میشود در مقابل این صفِ به‌هم‌پیوسته‌ى دشمنان مسلح به پول و زور و رسانه و اقتصاد و سیاست و همه چیز ایستاد؟ مگر میشود پیش برد؟ امروز هم همان حرف است. این یك تجربه است.)

قابل توجه عده ای که در داخل سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل مسخره می کنند و می گویند بیا مشکل ارز و سکه ات را حل کن، نمی خواد مدیریت جهانی را نقد کنی!

تغییر مسیر تاریخ و زمینه سازی ظهور

(ملت ایران اینها را در عمل تجربه هم كرده است. اگر شما ملت عزیز ما، شما جوانهاى خوش‌روحیه و پرتوان و عازم، در این راهى كه دارید میروید، ایستادگى كنید، شك نكنید كه در زمان خود، در زمان متناسب، تمام آمال و آرزوها و داعیه‌ها و شعارهاى ملت ایران نه فقط نسبت به خود این كشور، بلكه نسبت به دنیاى اسلام و امت اسلامى و جامعه‌ى بشرى تحقق پیدا خواهد كرد. هر كارى دوره‌اى دارد، زمانى دارد؛ در زمان متناسب خود، این آرزوها تحقق پیدا خواهد كرد. ملت ایران به آن نقطه‌اى كه مورد نظر اوست، به دنبال آن حركت كرده است، اهتمام ورزیده است، خواهد رسید؛ راهش مقاومت كردن است. آن وقت چه اتفاقى مى‌افتد؟ مسیر تاریخ دنیا تغییر پیدا خواهد كرد؛ مسیر تاریخ عوض خواهد شد. امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه‌گرى و سلطه‌پذیرى است؛ یك عده در دنیا سلطه‌گرند، یك عده در دنیا سلطه‌پذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه‌ى موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛  زمینه‌ى ظهور ولىّ‌امر و ولىّ‌عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یك مرحله‌ى جدیدى خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست)

تحقق وعده های دور الهی پس از ایمان به تحقق وعده نزدیک

در اینجا مثال دو وعده دور و نزدیک خداوند به مادر حضرت موسی خیلی خاص بود و استفاده از آن مثال برای بیان اینکه تحقق انقلاب اسلامی از این جنس بود تا باور کنیم نظام جهانی نیز تغییر یافتنی است و می توان سلطه آمریکا را در منطقه و جهان از بین برد همانگونه که وعده الهی محقق شد و در ایران از بین رفت.

حواستان جمع به حرکات دشمن باشد

(شما اگر حواست پرت شد، شما اگر از موقعیت خودت غافل شدى، دلیل این نمیشود كه دشمنى هم كه در مقابل توست، حواسش پرت شده باشد؛ او ممكن است حواسش جمع باشد، بزند. پس باید حواسها جمع باشد. اینكه ما این همه عرض میكنیم، توصیه میكنیم، تأكید میكنیم، هم به مسئولین، هم به مردم، كه خودتان را به مسائل فرعى سرگرم نكنید، براى خاطر این است. اینكه به مطبوعات، به رسانه‌ها، به روزنامه‌ها، به پایگاه‌هاى اینترنتى كه امروز رواج پیدا كرده است، هى سفارش میكنیم كه از وارد كردن حرفها و مطالب نادرست - كه ذهن مردم را مشغول میكند - به فضاى ذهنى مردم پرهیز كنید، به خاطر این است).

حرکت بعدی دشمن در رابطه با انتخابات(چهار ترفند)

 (امروز آنچه بنده تشخیص میدهم - كه بررسى حركات دشمن نشان میدهد - این است: با اینكه ما حدود پنج ماه به انتخابات داریم، ذهن دشمن متوجه انتخابات ماست. انتخاباتى كه در خرداد آینده در پیش داریم، از نظر ما مهم است، از نظر دشمن هم مهم است؛ حواسش به آن انتخابات است. اگر میتوانستند كارى میكردند كه اصلاً انتخابات انجام نگیرد، این كار را میكردند. خب، این كار براى آنها میسور نیست، مقدور نیست؛ مأیوسند از این كه بتوانند این كار را انجام دهند.)

( یكى از هدفها این است كه كارى كنند كه انتخابات بدون حضور پرشور و همگانى مردم برگزار شود. این را از حالا همه بدانند: آن كسانى كه ممكن است از سر دلسوزى، راجع به انتخابات یك توصیه‌هاى عمومى بكنند كه آقا انتخابات اینجورى باشد، آنجورى نباشد، حواسشان باشد به این مقصود دشمن كمك نكنند؛ مردم را از انتخابات مأیوس نكنند، هى نگویند انتخابات باید آزاد باشد. خب، معلوم است كه انتخابات باید آزاد باشد. ما از اول انقلاب تا حالا سى و چند تا انتخابات داشته‌ایم؛ كدامش آزاد نبوده است؟ در كدام كشور دیگر، انتخابات از آنچه كه در ایران میگذرد، آزادتر است؟)

پیامی برای یکی از قدیمی های انقلاب که این روزها خیلی از این واژه استفاده می کند

( یك مسئله‌ى دیگر این است كه به مردم گفته شود، تلقین شود كه انتخابات سلامت لازم را ندارد. البته بنده هم تأكید میكنم كه انتخابات باید سالم برگزار شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهورى اسلامى، در قوانین ما، راه‌هاى قانونىِ بسیار خوبى براى حفظ سلامت انتخابات پیش‌بینى شده است. البته كسانى بخواهند از طرق غیر قانونى عمل كنند، خب به ضرر كشور میكنند؛ كمااینكه در سال 88 از راه‌هاى غیر قانونى وارد شدند، كشور را دچار هزینه كردند، براى مردم اسباب زحمت درست كردند، براى خودشان هم اسباب بدبختى و سرشكستگى در زمین و در ملأ اعلى شدند.)

پاسخی به بزرگنمایانی که این روزها به دنبال تطهیر سران فتنه هستند

(یكى از راه‌ها هم این است كه سعى كنند در ایام انتخابات، سر مردم را به یك چیز دیگرى گرم كنند؛ یك حادثه‌اى پیش بیاورند، یك ماجرائى درست كنند؛ یك ماجراى سیاسى، یك ماجراى اقتصادى، یك ماجراى امنیتى. البته این هم جزو نقشه‌هاى دشمن است، اما بنده مطمئنم كه ملت ایران بسیار بصیرتر و باهوش‌تر از این است كه با یك چنین ترفندهاى خصمانه‌ى دشمنان یا عوامل دشمنان فریب بخورد؛ نه، ان‌شاءاللّه انتخابات به اذن‌اللّه، به حول و قوه‌ى الهى، به فضل پروردگار، انتخابات خوب و پرشورى خواهد شد.)

جالب است که انگار این چهار ترفند بر اساس اولولیت هم بیان شده اند. یعنی اول سعی می کنند انتخابات برگزار نشود. کاری که مستقیما دشمن خارجی و اپوزیسیون همیشه دنبال می کنند که ایشان می فرمایند راه بی نتیجه ای است. راه دوم  هم مطرح کردن بحث انتخابات آزاد است که فتنهای قبل انتخاباتی است برعکس فتنه 88 با دروغ تقلب که فتنه بعد انتخاباتی بود. این نشان می دهد که شمشیرها این دوره تیزتر شده و تجربه ها بیشتر.

اما اگر ترفند سوم هم جواب  نداد به سراغ ترفندهای قدیمی میروند که بحث سلامت انتخابات و کمیته صیانت از آرا و کمیته ملی برای برگزاری انتخابات و اینهاست که گروژه تطهیر موسوی و کروبی و خاتمی را باید در این ترفند تحلیل کرد.

راه چهارم که در نقطه نهایی و اوج ناامیدی دشمن ممکن است با آن مواجه شویم که البته در سال 88 کمتر با آن برخورد کردیم بحث اختلالات سیاسی و اقتصادی و مخصوصا امنیتی است. که رهبر معظم انقلاب معتقدند که اگر کار به اینجا برسد مردم این ترفند را به سرعت درک کرده و بصیرت لازم را دارند.

به نظر می رسد باید بیش از همه نگران ترفند دوم و بعد از آن تا حدودی تذفند سوم بود. پس مراقب باشیم چه کسانی زیاد کلمه انتخابات آزاد را به کار می برند!!!

شاخصهای برای نامزد شدن

1- توانایی کار اجرایی سنگین را در خود ببیند

2- وابسته و دلبسته به نظام و قانون اساسی باشد

3- بخواهد قانون اساسی را اجرا کند

منبع: 598
:: برچسب‌ها: انتخابات , قانون اساسی , انتخابات آزاد , کلام رهبری , 19 دی , مردم قم , قم , حربه های انتخاباتی ,
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 دی 1391 | نظرات
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات